Arvid Nordquists företagsledning

Arvid Nordquists företagsledning

Anders Nordquist, VD

Peter Johansson, CFO

Håkan Ljungqvist, Direktör Livs & Kaffe

Carl-Johan Svaton, Direktör Vin & Öl

Martin Danielsson, Personaldirektör

Peter Dannqvist, Logistikdirektör och Hållbarhetschef