Välj Fairtrade-certifierat Te till fikat

Välj Fairtrade-certifierat Te till fikat

Att vi svenskar älskar att fika är sedan länge känt. Vi är det land i världen som dricker näst mest kaffe, men vi dricker också många koppar te. Te som odlas på större plantage eller vid mindre kooperativ, i några av världens fattigaste länder. Välj Fairtrade till fikat nästa gång om du vill dricka ett Te med en godare eftersmak.

Teet som vi dricker odlas i några av världens fattigaste länder. Länder där det finns risker gällande arbetsmiljö- och arbetsvillkorsfrågor. Fairtrade är en organisation som verkar för att odlarna i bland annat Te-producerande länder ska få bättre levnadstandard och ett minimipris som övertiger produktionskostnaden. De verkar dessutom för långsiktiga handelsavtal som ska ge trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Utöver den högre betalningen får odlarna även en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket.

Fairtrade-kriterierna vill även främja demokrati, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Det handlar t ex om ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter i området, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga områden. Barnarbete och diskriminering motverkas.

Fairtrade vänder sig till odlare (enskilda individer eller familjer) som livnär sig på småskaligt jordbruk och som har gått ihop i en producentorganisation – ofta ett kooperativ, förening eller liknande organisationsform.

Hela Arvid Nordquist Te sortiment är Fairtrade-certifierat. För din fikastund med stor smak och ännu större eftersmak.