100% klimatkompenserat

Arvid Nordquist Te

100% klimatkompenserat

Varje kopp Arvid Nordquist te som dricks bidrar till att det planteras träd i avskogade områden i Sri Lanka, ett av de länder i världen som producerar mest te.

På Arvid Nordquist arbetar vi ständigt med att minska vår klimatpåverkan och klimatkompenserar till 100 % för den del vi ännu inte kommer åt. Det innebär att för varje steg i teproduktionskedjan, från jord till bord, planterar Arvid Nordquist nya träd i Galle distriktet som ligger i de södra delarna av Sri Lanka. Här finns Hiniduma Bio-Link Projektet som arbetar för att minska fattigdomen och klimatförändringarna samt för att behålla Sri Lankas regnskog.

Planteringen av träd och reducera avskogning anses vara det mest kostnadseffektiva sättet att kämpa mot växthuseffekten.  Hiniduma Bio Link Projektet skapar nya jobb och inkomstkällor för lokalbefolkningen samtidigt som Galle distriktets vatten och luft kvalitet förbättras. Genom projektet planteras 97 olika träd-arter och idag deltar 32 småbrukare som återplanterar cirka 20 hektar. Många av småbrukaren är även engagerade i te-odling.

Hiniduma Bio-Link projektet kordineras av Carbon Consulting Company och är utvecklat i enlighet med Plan Vivo (länk).