Ang Kalla Fakta
Angående Kalla faktas dokumentär om Energimyndighetens Klimatkompensationsprojekt i Uganda

Angående Kalla faktas dokumentär om Energimyndighetens Klimatkompensationsprojekt i Uganda

I går kväll hade Kalla Fakta en dokumentär om ett klimatkompensationsprojekt i Uganda, Kachung Forest Project, från vilket Energimyndigheten köper in en liten del av Sveriges klimatkompensation. Vi såg markkonflikter, småbrukare som fråntagits den mark som de odlat på och som fått svårt att försörja sig själva och sina familjer. Energimyndigheten själva erkänner att mycket gått fel och att de kommer att försöka åtgärda problemen snarare än att dra sig ur projektet. Med alla de utmaningar världen står inför, och som FN:s nya hållbarhetsmål så väl illustrerar, måste man sträva efter att skapa projekt som skapar både mervärden för miljö och samhälle, projekt som verkar i flera riktningar mot hållbarhetsmålen istället för att generera negativa bieffekter.

Arvid Nordquist klimatkompenserar en mindre del i ett kompensationsprojekt i Uganda. Projektet heter Trees for Global Benefit och koordineras av den lokala miljöorganisationen Ecotrust. Vårt projekt är dock fundamentalt annorlunda på flera plan: Projektet utgår från lokalbefolkningen och deras behov. Småbrukare går med frivilligt i projektet och planterar träd på sin egen mark vilket gör att markkonflikter kan undvikas. I projektet planteras träd i kombination med grödor, bland annat kaffe men även fruktodlingar etc. Det gör att trädplanteringen inte konkurrerar med livsmedelsförsörjning. I vårt projekt planteras lokala trädarter som passar bättre in i ekosystem och i kombination med grödor. Hela projektet är certifierat i enlighet med Plan Vivo som sedan 1994 arbetat med klimatkompensationsprojekt i samarbete med småbrukare. Plan Vivo och Ecotrust har vunnit stort erkännande för hur man jobbar med lokal förankring, betalningar för ekosystemtjänster och lokala trädarter. Komponenter som alla är viktiga för att skapa långsiktigt hållbara projekt.

Trädplantering i Uganda

Trädplantering i Uganda

Sedan 2014 planterar vi även träd i Uganda. Läs mer om klimatnyttan och hur vi bidrar till att driva den hållbara utvecklingen framåt.

Läs mer om projektet