Kaffetrenden 2016
Kaffetrenden 2016

Kaffetrenden 2016

Kaffe är och kommer fortsätta att vara en av våra favoritdrycker. Speciellt här i Norden där kaffet är av så hög kvalitet. Men även i kaffevärlden kan vi se olika trender och i år är det bryggkaffe och hållbarhet. Såhär spår Arvid Nordquist marknadschef på kaffe, Erica Bertilsson, att kaffetrenden 2016 kommer bli.

- Från att 2015 varit “det ekologiska året” så kommer kunskapen kring hållbarhet breddas och förståelsen öka. Vi kommer att gå från ekologiskt till hållbart. Man kommer inte enbart att prata om ekologisk odling utan även om hållbarhetscertifierat kaffe som väver in både människa och miljö. Vi måste värna om naturen och att arbetare har bra arbetsvillkor. Man kunde se en skillnad under Almedalsveckan. Att även miljöorganisationerna börjar bredda sig och prata om såväl ekologisk odling som hållbarhetscertifierad odling (UTZ Certified, Rainforest Alliance, Fairtrade). Det blir ett ökat fokus på att minska bekämpningsmedel, men att tillåta vissa konstgödsel. Då bevarar man den biologiska mångfalden, men slipper bereda mer mark för jordbruk.

- Även renässansen för bryggkaffet fortsätter. Människor vill brygga kaffe som är framtaget med hänsyn till människa och miljö, samt att kaffet inte längre ska vara lika hårt rostat. Konsumenten minskar mjölkanvändningen och efterfrågar istället ett rundare kaffe med många nyanser. Förr var det hippt att kunna bjuda på kapselespresso när man hade folk på besök. Nu används det endast när man är superstressad och inte har tid till att brygga. Idag vill man istället bjuda gästerna på bryggkaffe som är framtaget med omsorg. Mindfulness är det som gäller!