Tävlingsregler Wanyama
Tävlingsregler ordpussel

Tävlingsregler ordpussel

Tävla på vår Facebooksida och vinn boken "Mannen som kunde tala med elefanterna" av Anthony Lawrence och ett paket Wanyamakaffe.

Tävlingen är arrangerad av Arvid Nordquist HAB, Ekenbergsvägen 117, 171 25 Solna. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på Arvid Nordquist HABs Facebook-sida.  

Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan

Åldersgränsen för att tävla är 18 år. Anställda inom Arvid Nordquist HAB samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte delta i tävlingen. Tävlingen är inte heller öppen för anställda på något företag inblandat i tävlingen. Arvid Nordquist HAB förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Arvid Nordquist HAB får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

För att tävla ska du under det av Arvid Nordquist publicerade facebook-inlägget, kommentera de ord som du hittar kopplade till vårt Wanyamakaffe i ordpusslet, samt kommentera varför du bryr dig om de Afrikanska elefanterna. De fem personerna som hittat flest och skrivit de mest kreativa motiveringarna vinner. De fem vinnande bidragen med flest ord och mest kreativa motiveringarna kommer att utses av en jury bestående av representanter från Arvid Nordquist HAB. Juryns beslut kan inte överklagasoch juryn behöver inte heller motivera sitt beslut.

Det är på den tävlandes eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande annan part.

 Vinsterna är en bok av Anthony Lawrence och ett paket Wanyama kaffe. Vinstens värde är ca 150kr och kan inte omsättas i pengar. Det är inte heller möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor. Vinsten kan inte heller överlåtas till annan. Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris.

Vinnarna svarar för eventuell vinstskatt.

Vinnarna kontaktas via ett privat facebook meddelande och presenteras därefter med namn på Arvid Nordquist HABs facebook-sida Vinnarna utses efter tävlingens slut på Arvid Nordquist HABs facebook-sida. Tävlingen pågår mellan 2017-01-19 och 2017-01-30.

Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arvid Nordquist HAB. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Arvid Nordquist HAB får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arvid Nordquist HAB normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

Arvid Nordquist HAB förbehåller sig även rätten att använda insända bidrag i sin framtida marknadsföring utan rätt till särskild ersättning till insändaren/deltagaren.

Vinnaren utses senast två (2) veckor efter tävlingens slut. Om Arvid Nordquist HAB, efter att ha kontaktat vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, inte fått svar inom fem (5) dagar, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses en ny vinnare. Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta.

Arvid Nordquist HAB ansvarar inte för borttagna, försvunna, skadade eller ogiltiga bidrag, problem med e-post, felaktiga kontaktuppgifter, myndighetsbeslut, force majeure eller något annat som ligger utanför Arvid Nordquist HABs kontroll. Vi ansvarar inte för eventuella tryckfel i samband med tävlingen. Vi förbehåller oss rätten att stänga av deltagare vid misstanke om fusk. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Arvid Nordquist HAB rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Arvid Nordquist HABs beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

Arvid Nordquist HAB lämnar aldrig ut eller säljer adressuppgifter, telefonnummer eller mejladresser vidare till tredje part.

Arvid Nordquist HAB är inte ansvariga för tävlingsdeltagarens möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet begränsas av någon anledning som ligger utanför Arvid Nordquist HABs rimliga kontroll.

Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Arvid Nordquist HAB förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.