100% Hållbart certifierat
vikten av tredjepartscertifierade bönor

100% HÅLLBART CERTIFIERAT KAFFE

vikten av tredjepartscertifierade bönor

Arvid Nordquist vill säkerställa bra miljöhänsyn och trygga arbetsförhållanden genom hela produktionskedjan och verka mot diskriminering och barnarbete.

I många av de kaffeproducerande länderna finns risker gällande både arbetsmiljö- och arbetsvillkorsfrågor. Korruption och barnarbete är inte ovanligt i många odlingsländer. Det ställer krav på importörerna att vara extra noga och ta ansvar. 

Först i Norden att uteslutande använda 100% hållbart certifierade kaffebönor

Sedan juni 2014 garanterar Arvid Nordquist att hållbara jordbruksmetoder och hållbara arbetsmiljö- och arbetsvillkor används genom hela vår kaffeproduktion. Det gör vi genom en kombination av UTZ-, Fairtrade-, Rainforest Alliance- och KRAV-certifierat sortiment.

Mat som producerats med hänsyn till människa och miljö smakar helt enkelt bättre.

Anders Nordquist, VD Arvid Nordquist HAB

Krav på arbets- och miljövillkor

Dessa etablerade certifieringssystem har omfattande kriterier för förbättrade jordbruksmetoder, arbetsmiljö och arbetsrätt. De motverkar dessutom barnarbete och diskriminering. Certifieringssystemen ställer även krav på miljöhänsyn. Där ingår bland annat att optimera sin vattenanvändning och minska sin energianvändning. Farmerna återanvänder fruktköttet som naturligt gödsel, marktäckare och till biogasanläggningar i syfte att övergå till förnyelsebara energikällor.

Tredjepartskontroll

Men viktigast av allt är att konsumenten kan vara säker på att en årlig tredjepartskontroll har ägt rum. Det innebär att en opartisk och oberoende aktör säkerställer att odlaren följer alla kriterier som certifieringen innehåller. UTZ-certifieringen bidrar dessutom med kunskap till odlaren om förbättrade jordbruksmetoder i syfte att ge bättre kvalitet, vilket i sin tur bidrar till ytterligare förbättrade ekonomiska villkor. Drygt 90 % av kaffebönorna i Arvid Nordquist bassortiment innehåller kaffebönor certifierade av UTZ.

Fotnot: 2013 var 38 % av Arvid Nordquists kaffe certifierat och den totala andelen certifierat kaffe i branschen cirka 15 %. 

 

People Planet Coffee

Internt miljöarbete
Internt miljöarbete →

Hållbarhet innebär för oss att vi tar ansvar för miljö, människa och ekonomi i vår egen organisation likväl som i hela vår värdekedja. Vi arbetar med att successivt minska vår totala miljöpåverkan genom tydliga miljömål i hela vår värdekedja.

100% Klimatkompenserat
100% Klimatkompenserat →

Varje kopp kaffe du dricker bidrar till nyplantering av träd i kaffeodlande länder. Vi arbetar aktivt för att minska våra klimatutsläpp och klimatkompenserar för den del vi ännu inte kommer åt.

100% Arabicabönor
100% Arabicabönor →

Arvid Nordquist kaffes kvalitetsgaranti garanterar att vårt egna kaffe alltid består av 100 % utvalda Arabicabönor av samma ursprung och höga kvalitetsklass, oavsett årstid, pris och tillgång.

Engagerad i flera projekt
Engagerad i flera projekt →

Hållbarhet för oss innebär att vi tar ansvar för miljö, människa och ekonomi i vår egen organisation såväl som i hela vår värdekedja och i vårt omgivande samhälle. Vi engagerar oss därför i flera och olika sociala och miljöinriktade projekt i de länder där vårt kaffe odlas.

Certifieringsguide

Certifieringsguide

Allt fler kaffeprodukter på marknaden har olika märkningar. Vi har låtit en extern part gå igenom kriterier och bakgrund till de vanligaste märkningarna och sammanställt en liten guide. Läs mer om märkningarna och se vår certifieringsguide!

Vad betyder certifieringarna?