100% hållbartcertifierat
100% Hållbart certifierat kaffe

100% Hållbart certifierat kaffe

Vi tar ansvar för människa & miljö

Arvid Nordquist vill säkerställa bra miljöhänsyn och trygga arbetsförhållanden genom hela produktionskedjan och verka mot diskriminering och barnarbete.

I många av de kaffeproducerande länderna finns risker gällande både arbetsmiljö- och arbetsvillkorsfrågor. Korruption och barnarbete är inte ovanligt i många odlingsländer. Det ställer krav på importörerna att vara extra noga och ta ansvar. 

Först i Norden att uteslutande använda 100% hållbart certifierade kaffebönor

Sedan juni 2014 garanterar Arvid Nordquist att hållbara jordbruksmetoder och hållbara arbetsmiljö- och arbetsvillkor används genom hela vår kaffeproduktion. Det gör vi genom en kombination av UTZ-, Fairtrade-, Rainforest Alliance- och KRAV-certifierat sortiment.

Mat som producerats med hänsyn till människa och miljö smakar helt enkelt bättre, Anders Nordquist, VD Arvid Nordquist HAB

KRAV PÅ ARBETS- OCH MILJÖVILLKOR

Dessa etablerade certifieringssystem har omfattande kriterier för förbättrade jordbruksmetoder, arbetsmiljö och arbetsrätt. De motverkar dessutom barnarbete och diskriminering. Certifieringssystemen ställer även krav på miljöhänsyn. Där ingår bland annat att optimera sin vattenanvändning och minska sin energianvändning. Farmerna återanvänder fruktköttet som naturligt gödsel, marktäckare och till biogasanläggningar i syfte att övergå till förnyelsebara energikällor.

 

TREDJEPARTSKONTROLL

Men viktigast av allt är att konsumenten kan vara säker på att en årlig tredjepartskontroll har ägt rum. Det innebär att en opartisk och oberoende aktör säkerställer att odlaren följer alla kriterier som certifieringen innehåller. UTZ-certifieringen bidrar dessutom med kunskap till odlaren om förbättrade jordbruksmetoder i syfte att ge bättre kvalitet, vilket i sin tur bidrar till ytterligare förbättrade ekonomiska villkor. Drygt 90 % av kaffebönorna i Arvid Nordquist bassortiment innehåller kaffebönor certifierade av UTZ.

100% arabicabönor

100% arabicabönor

Kaffe ska smaka gott. Därför använder vi bara de finaste bönorna, med en rik och komplex smak, som odlats under de bästa förhållandena.

100% klimatkompenserat

100% klimatkompenserat

Varje kopp Arvid Nordquist kaffe som dricks bidrar till att det planteras träd i avskogade områden i kaffeodlande länder.