100% klimatkompensation
100% klimatkompenserat kaffe

100% klimatkompenserat kaffe

Vi bryr oss om vår planet

Varje kopp Arvid Nordquist kaffe som dricks bidrar till att det planteras träd i avskogade områden i kaffeodlande länder.

Produktionen av kaffe medför koldioxidutsläpp under odling, transport och rostning. På Arvid Nordquist kaffe arbetar vi aktivt med att minska dessa utsläpp och vår miljöpåverkan. Genom trädplantering i kaffeodlande länder klimatkompenserar vi för de koldioxidutsläpp som vi ännu inte kommer åt. 

 

100% klimatkompenserat

Vi har beräknat den klimatpåverkan som produktionen av vårt kaffe medför hela vägen ner på artikelnivå. För den miljöpåverkan vår kaffeproduktion har kvar klimatkompenserar vi till 100%, hela vägen från odling till butikshylla, genom att köpa klimatkompensationscertifikat. Varje certifikat är spårbart med unika serienummer. Alla certifikat hittar du här.

Trädplantering

Att plantera träd är ett av många sätt att kompensera växthus-gasutsläpp. Ca 17 %, ungefär 6 miljarder ton av jordens CO2 -utsläpp, kommer från ohållbar markanvändning, däribland skövling av skog. Ett medelstort träd absorberar hundratals kilo CO2 under sin livstid. Att plantera träd är därför ett effektivt sätt att binda koldioxid och förbättra klimatet.

Positiv påverkan

Träd förbättrar även jordmånen, vattentillgången samt växt- och djurlivet i området, och ger nya ekonomiska möjligheter för de människor och samhällen som involveras. Att plantera träd och reducera avskogning anses vara det mest kostnadseffektiva sättet att kämpa mot växthuseffekten.

Både för människa & miljö

Ökat skogsbestånd har positiv klimatpåverkan, förbättrar jordmån och vattentillgång samt bidrar till ökat växt- och djurliv. Det ger också nya ekonomiska möjligheter för de människor och samhällen som involveras. Läs mer om hur klimatberäkningen går till.

Utsläpp vi kompenserar för

Utsläpp vi kompenserar för

 

100% hållbart certifierat

100% hållbart certifierat

Arvid Nordquist vill säkerställa bra miljöhänsyn och trygga arbetsförhållanden genom hela produktionskedjan och verka mot diskriminering och barnarbete.

100% arabicabönor

100% arabicabönor

Kaffe ska smaka gott. Därför använder vi bara de finaste bönorna, med en rik och komplex smak, som odlats under de bästa förhållandena.