Information gällande inköp av kaffe från kooperativet Cenfrocafe i Peru

Arvid Nordquist har som enda kafferosteri i Norden uteslutande köpt in och rostat kaffe certifierat av Fairtrade, UTZ Certified eller Rainforest Alliance sedan 2014. Det gör vi för att odling och produktion ska ske med hänsyn till människa och miljö och minimera risker i vår värdekedja. Huvuddelen av kaffet vi köper kommer från odlare och kooperativ som vi har haft en lång affärsrelation med.

2020 var ett speciellt år med en pandemi som påverkade oss alla på olika sätt. Vid en årlig revision i oktober hos ett av de kooperativ som Arvid Nordquist köper kaffe från, Cenfrocafe i Peru, visade det sig att kooperativet hade allvarliga och systematiska brister gällande spårbarhet och kunde inte på ett säkert sätt visa var kaffet kom ifrån och under vilka förhållanden kaffet var odlat. Det ledde till att Cenfrocafe förlorade sin UTZ certifiering den 1/12 2020.

Cenfrocafe har levererat certifierat kaffe till Arvid Nordquist sedan 2016 och löpande tredjepartreviderats med positivt resultat. Tyvärr kom den förändrade situationen i slutet av 2020 inte till vår kännedom förrän i Mars 2021. Arvid Nordquist stoppade då omedelbart de planerade leveranserna från Cenfrocafe. Dock har 80 ton kaffe från Cenfrocafe som skeppades till Arvid Nordquist under Oktober-Januari används till i våra produkter under perioden december 2020 – februari 2021. Vi är ledsna för det inträffade och har sett över våra rutiner för att det inte ska kunna hamna ocertifierat kaffe i våra produkter igen. Vi för också samtal med Cenfrocafe i syfte att utröna om vi kan bistå i deras förbättringsplan.