EN GRÖNARE KAFFEFÖRPACKNING

För en ljusare framtid

Vi vill minska påverkan på miljön och tar ansvar för hela värdekedjan, från odlare till konsument.

Vi tar nu nästa steg i vårt hållbarhetsarbete och ställer om från fossilbaserat till förnyelsebart material på våra kaffeförpackningar. Våra nya kaffeförpackningar består till minst 70% av växtbaserat material och halverar koldioxidutsläppet jämfört med tidigare.

FRÅN FOSSILBASERAT TILL FÖRNYELSEBART

Användningen av plast fortsätter att öka och har 20-dubblats sedan 60-talet. Plast är till 99 procent ett fossilbaserat material som orsakar utsläpp av växthusgaser och skyndar på den globala uppvärmningen.

VI STÄLLER OM

Vi tar ansvar och vill vara en ledande kraft för förändring. Genom att ställa om från fossilbaserat till förnyelsebart material får vi en grönare förpackning.

UNDRAR DU OCKSÅ..

Varför inte 100% växtbaserad plastförpackning? Vad består den växtbaserade plasten av? Hur sorterar jag min kaffeförpackning på bästa sätt?