Save the elephants
Rädda elefanterna

WANYAMA - STÖD VÅRT ARBETE

Rädda elefanterna

Arvid Nordquist donerar årligen 25 000 amerikanska dollar till African Wildlife Foundation.


Ökad efterfrågan på elfenben har lett till en massiv tjuvjakt på den afrikanska kontinenten. Varje år dödas tusentals elefanter på grund av tjuvjakt. Arvid Nordquist bidrar aktivt genom att donera till African Wildlife Foundation och deras räddningsprojekt som syftar till att stänga ner den illegala elfenbenshandeln.

Genom att du köper Wanyama stödjer du att samarbetet mellan Arvid Nordquist och African Wildlife Foundation kan fortsätta. Och är därmed med och bidrar till att rädda den afrikanska elefanten.

Tackbrev från AWF. 

African Wildlife Foundation

Elfenben som har tagits från en elefant i Afrika färdas en lång väg för att nå konsumenten. Längs en välutvecklad handelskedja med stora nätverk. Att få stopp på dödandet av elefanter kräver samarbete mellan flera aktörer och aktioner i flera led. Nedan följer ett exempel på den olagliga elfenbenshandeln och de åtgärder AWF gör för att stoppa detta med hjälp av donationspengar.

1 2 3 4 5 6 7
×

1. Lokalbefolkningen som bor i närheten av elefantmarkerna får ofta uppdrag från elfenbenshandlare att döda elefanter för deras betar. AWF arbetar tillsammans med de lokala samhällena för att skapa arbetstillfällen som bygger på bevarande istället för expolatering av vilda resurser, vilket skapar ett alternativt försörjningssätt. 

×

2. Elfenbenen smugglas sedan med olika transportmedel över landsgränser till antingen en flygplats eller hamn. AWF hjälper till att utbilda, utrusta samt stödja de som övervakar parkerna för att de lättare ska kunna försvara djurlivet mot välbeväpnade tjuvskyttar. 

×

3. Tull och gränsvakter saknar ofta möjligheten eller viljan att upptäcka och beslagta smugglade elfenben. AWF bidrar därför med spårhundar och andra brottsbekämpande insatser för att öka upptäckten av smuggelprodukter från vildmarken innan de lämnar de afrikanska hamnarna. 

×

4. Smugglade elfenben är ofta gömda eller förklädda till någon annan produkt för att undvika upptäckt av myndigheter.

×

5. Största delen av den illegala smugglingen av elfenben till Kina går via hamnen i Hong Kong, en av de mest trafikerade hamnarna i världen. Myndigheten i Hong Kong har kapacitet för att inspektera ungefär 1 procent av de cirka 60 000 containrar som kommer in i hamnen varje dag.

×

6. Elfenben som väl smugglats in i landet tas snabbt in på en av många sniderifabriker i Kina, därefter är det näst intill omöjligt att spåra produkterna. AWF uppmanar alla länder, inklusive Kina, att förbjuda den inhemska handeln av elfenben.

×

7. I takt med att kinesiska medborgare blir förmögna, efterfrågar de lyxvaror såsom elfenben, som ett sätt att visa upp sin förmögenhet. AWF och deras partners, WildAid och Save the Elephants arbetar tillsammans med välkända kändisar i Kina för att förmedla budskapet – när köp av elfenben upphör, slutar även dödandet av elefanter.

Berättelser från African Wildlife Foundation

Senaste Nyheterna från AWF
Senaste Nyheterna från AWF →

Vi informerar bland annat om viltobservatörerna vid Manyara Ranch som är en mycket professionell och välutbildad grupp, med demonstrerad förmåga att identifiera, spåra och gripa tjuvskyttar

Möt Pacha Lotango
Möt Pacha Lotango →

Pacha Lotango är en inspirerande kvinnlig skogsvaktare som patrullerar Iyondji reservatet. Ett reservat som är hem till dvärgschimpansen och den allt mer hotade skogselefanten.

Spårhunden - människans och de vilda djurens bästa vän →
Spårhunden - människans och de vilda djurens bästa vän → →

Spårhundar är mest framgångsrika i sitt arbete när de känner ett starkt band med sin skötare, och är väl omhändertagna och glada. AWFs utbildning för spårhundar och dess skötare är unik då de fokuserar på detta.

ELEFANTEN KAN LEVA UPP TILL 70 år
KVARVARANDE ELEFANTER 470.000
ANDEL SOM DÖDAS PER ÅR 8%
ELEFANTENS STÖRSTA HOT MÄNNISKAN

Den afrikanska elefanten lever utspridd över subsahariska Afrika och regnskogarna i Central- och Västafrika. Elefanter kan leva i nästan vilken miljö om helst som ger rikligt med mat och vatten. Med en vikt på mellan 3-5 ton förstår man att elefanten kräver mycket mat. Dieten består av gräs, frukt, rötter och bark. De strövar över stora områden i jakt på föda. De kan äta upp till 136 kg mat och dricka 30 till 50 liter vatten på en dag.

Elefanten är ett socialt djur som lever i små familjegrupper, vanligtvis bestående av en äldre matriark och flera generationer av kvinnliga släktingar. Hanarna är oftast ensamma, men kan leva i små grupper om tre eller fyra tjurar. De tar hand om svaga eller skadade medlemmar och tycks även sörja över döda kamrater.