Spårhunden - de vilda djurens bästa vän
Spårhund - de vilda djurens bästa vän

Spårhund - de vilda djurens bästa vän

Som en del i African Wildlife Foundations kamp för att stoppa tjuvjakten driver de ett Conservation Canine Program där spårhundar och dess skötare utbildas för att stoppa smuggelgods från att lämna de afrikanska hamnarna. Men spårhundar är mest framgångsrika i sitt arbete när de känner ett starkt band med sin skötare, och är väl omhändertagna och glada. AWFs utbildning är unik då de vet att lägga stor vikt vid detta.

Djurägande är inte vanligt i Afrika. Därför är det viktigt att utbilda hundskötarna om hur man interagerar med hundar, att tolka deras beteenden och stödja deras fysiska, mentala och känslomässiga välbefinnande. Förhållandet mellan hunden och hans eller hennes skötare är en av de viktigaste faktorerna för framgång för alla utbildningsprogram som detta. Om hunden och skötaren inte litar på, respekterar och älskar varandra, fungerar inte samarbetet. Glada hundar är motiverade hundar och i utbildningen måste därför ingå att se till att skötarna inte bara vet hur man gör sin hund glad men också varför det är så viktigt.

En vältränad hund och en skicklig skötare är ett av de bästa sätten att upptäcka och avskräcka smuggling av vilda produkter över internationella gränser. Till skillnad från vissa av de nyare tekniska lösningar som har föreslagits, är spårhundar en beprövad och fungerande teknik. Genom att göra det svårare och mer riskfyllt för människohandlare att få ut sina produkter på marknaden, blir denna verksamhet mindre attraktiv för dem som letar efter en snabb och enkel vinst.

Hamnarna Dar es Salaam och Mombasa har länge pekats ut som primära exportnav för trafikerande av elfenben från Afrika. Mellan 2006 och 2014 spårades mer än 85 procent av beslagtagna elfenben tillbaka till Östafrika, mycket av det från sydöstra Tanzania. Mellan 2009 och 2015 rapporterades uppskattningsvis 188,170 kg elfenben smugglas genom Kenyas hamn Mombasa. Förhoppningsvis ska AWFs nyutexaminerade spårhundar se till att den siffran sjunker.