Kaffe & hälsa
Därför är kaffe bra för hälsan

Därför är kaffe bra för hälsan

Här är glädjebeskedet för dig som vill leva mer hälsosamt: Njut av kaffe. Tre till fyra koppar om dagen är bra för hälsan, visar en ny brittisk forskningsrapport.

Visste du att kaffe kan gynna din hälsa?

Det har brittiska forskare vid universitetet i Southampton kommit fram till. De har gått igenom drygt 200 studier kring kaffe och dess effekter på kroppen.

– Baserat på forskningsresultaten som finns idag så verkar det som att kaffedrickare har lägre risk att drabbas av flera sjukdomar jämfört med icke-konsumenter av kaffe och de som bara dricker någon enstaka kopp kaffe per dag, säger Susanna Larsson, docent i nutritionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

I rapporten, som är den första att sammanställa all forskning inom området, framgår att kaffedrickande i måttliga mängder kan minska risken för en rad sjukdomar.

– Kaffe innehåller flera hundratals ämnen men de som finns i störst mängd och som troligen bidrar till kaffets hälsosamma effekter är antioxidanter och eventuellt koffein. Antioxidanter kan skydda mot de skadliga effekterna av fria radikaler som kan orsaka skador på celler samt påskynda åderförkalkning, berättar Susanna Larsson.

Enligt forskarna vid universitetet i Southampton pekar samtliga nuvarande studier på att tre till fyra koppar per dag verkar vara det optimala skyddet mot diabetes typ 2, leversjukdomar, flera cancerformer, stroke och hjärtinfarkt.

– Det finns forskning som tyder på att antioxidanterna i kaffe kan minska inflammation i bland annat levern, och därmed minska risken för sjukdomar och cancer i levern, samt förbättra insulinkänsligheten och sänka blodsockret och således minska risken för typ 2-diabetes. Det behövs dock mer forskning för att bättre förstå exakt hur ämnena i kaffe kan skydda mot sjukdomar.

Brygg gott kaffe

Brygg gott kaffe

5 rykande tips