Solna 2021-01-12

Återkallande av Arvid Nordquists Te Bäst-före-datum 05/2023 Lakritstäppa, Skogsglänta, Äppellund

Återkallande av Arvid Nordquists Te Lakritstäppa, Skogsglänta, Äppellund med bäst före 05/2023

Arvid Nordquist HAB återkallar teet Lakritstäppa, Skogsglänta, Äppellund med Bäst-före-datum 05/2023 på grund av att bekämpningsmedelsrester återfunnits i ekologisk produkt.

  

Bäst före datum:                05/2023

Vikt/förpackningstyp:       27,2 g kartong

Produktnamn:                    Arvid Nordquist Te Lakritstäppa

Artikelnummer:                 51011

EAN:                                  7310760510118

Produktnamn:                    Arvid Nordquist Te Skogsglänta

Artikelnummer:                 51013

EAN:                                  7310760510132

Produktnamn:                    Arvid Nordquist Te Äppellund

Artikelnummer:                 51014

EAN:                                  7310760510149

Arvid Nordquist HAB återkallar teet Lakritstäppa, Skogsglänta, Äppellund med Bäst-före-datum 05/2023 på grund av att bekämpningsmedelsrester återfunnits i ekologisk produkt.

Vid analys för bekämpningsmedel har ämnet Chlorothalonil påvisats i teet. Det är inte tillåtet med bekämpningsmedelsrester i ekologisk produkt, varför vi väljer att återkalla ovan nämnda batchnummer P20146 med Bäst-före-datum 05/2023. De uppmätta nivåerna av Chlorothalonil i Arvid Nordquist Te innebär inte någon akut hälsofara vid konsumtion. Övriga analyser av produkter med andra Bäst-före-datum visar inga spår av bekämpningsmedel och levereras som vanligt.

 

För uppdateringar och aktuell information om denna situation, se hemsidan https://www.arvidnordquist.se/kaffe/te/produktinformation/

 

Vi på Arvid Nordquist HAB beklagar och ser mycket allvarligt på det inträffade. Konsumenter som köpt produkten med Bäst-före-datum 05/2023 får pengar tillbaka via Arvid Nordquist Konsumentkontakt, +46 (0)8 799 1926,  konsumentkontakt@arvidnordquist.se

 

För ytterligare frågor, kontakta Erica Bertilsson, Kommunikations- & Hållbarhetsdirektör på Arvid Nordquist, +46 (0)8 799 1880, erica.bertilsson@arvidnordquist.se  

 

 

 

 SOLNA 2020-12-16

 

           

Produktnamn:                     Arvid Nordquist Te Blåbärssnår

Bäst före datum:                 05/2023

Batch nr:                             P20146

EAN:                                  7310760510125

Vikt/förpackningstyp:        27,2 g kartong

Artikelnummer:                  51012

 

Arvid Nordquist HAB återkallar teet Blåbärssnår på grund av att bekämpningsmedelsrester återfunnits i ekologisk produkt.

Vid analys för bekämpningsmedel har ämnet Chlorothalonil påvisats i teet Blåbärssnår. Det är inte tillåtet med bekämpningsmedelsrester i ekologisk produkt, varför vi väljer att återkalla ovan nämnda batchnummer P20146.

Chlorothalonil är ett ämne som finns i bekämpningsmedel. De uppmätta nivåerna av Chlorothalonil i Arvid Nordquist Te Blåbärssnår innebär inte någon akut hälsofara vid konsumtion.

Vi på Arvid Nordquist beklagar och ser mycket allvarligt på det inträffade.

Uppdateringar och aktuell information om denna situation läggs upp på denna sida.

Konsumenter som köpt produkten med batchnummer P20146 får pengar tillbaka via Arvid Nordquist Konsumentkontakt, +46 (0)8 799 1926,  konsumentkontakt@arvidnordquist.se

För ytterligare frågor, kontakta Erica Bertilsson, Kommunikations- & Hållbarhetsdirektör på Arvid Nordquist, +46 (0)8 799 1880, erica.bertilsson@arvidnordquist.se