100% Arabicabönor av höga kvalitetsklasser

Den stora smaken i koppen börjar alltid med valet av bönor. Du kan aldrig få ett kaffe av dålig kvalitet att smaka bra men däremot kan du förstöra ett bra kaffe.

Vi är fokuserade på kvalitet och samarbetar endast med kaffefarmar som delar vår syn på kvalitet i alla detaljer och som levererar en jämn och hög kvalitet.

shutterstock_38609689.jpg

Vi arbetar för långsiktiga avtal vilket ger trygghet både för oss och våra odlare. Det ger odlaren möjlighet att investera i kvalitetsutveckling, miljöhänsyn och förbättrade arbetsvillkor vilket gagnar odlaren, oss, våra kunder och en hållbar framtid.

Kaffe är en av världens största jordbruksprodukter med en stor påverkan på människor och miljö. Arvid Nordquist arbete omfattar därför både omsorg om människa, miljö och kaffe.

100% hållbart certifierat och klimatkompenserat kaffe!

Young African woman showing freshly picked coffee cherries, East Africa.jpg

Allt vårt kaffe är 100% hållbart certifierat. Med en kombination av UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance, KRAV och EU-ekologiskt säkerställer vi att vårt kaffe tagits fram med hållbara arbetsmiljö- och arbetsvillkor samt miljöhänsyn.

Dessutom sker årligen en tredjeparts- kontroll både hos odlaren och hos oss för att säkerställa att vi håller vad vi lovar.

För ett certifierat kaffe betalar vi ett högre pris och medverkar därmed till återinvesteringar i förbättrade jordbruksmetoder, skolor, boende, sjukvård och bättre arbetsmiljö för de anställda.

Att allt vårt kaffe är 100% hållbart certifierat gör oss ledande inom detta område i Norden.

backsberg20.jpg

För kvarvarande CO2-utsläpp klimatkompenserar vi till 100% hela vägen från odling till våra kunders lager eller butikshylla. Det gör att varje kopp kaffe från Arvid Nordquist som dricks bidrar till att det planteras träd i avskogade områden i kaffeodlande länder.

Vår trädplantering sker i samarbete med småjordbrukare och har en positiv klimatpåverkan, bidrar till förbättrad jordmån, vattentillgång och till biologisk mångfald.

Men inte minst bidrar projektet till fattigdomsbekämpning genom nya ekonomiska möjligheter för deltagande samhällen. Arvid Nordquist är det enda kafferosteriet i Norden som klimatkompenserar till 100%.