Certifieringar

Certifieringar_shutterstock_1471258769.jpg

Certifieringarna garanterar att hållbara jordbruksmetoder och hållbara arbetsmiljö- och arbetsvillkor används för hela kaffesortimentet. Bassortiment innehåller till 90% kaffebönor som är certifierade av UTZ Certified. Övriga 10% är en kombination av UTZ Certified, Fairtrade och Rainforest Alliance. Vi har även produkter som är certifierade med både KRAV och Fairtrade.

Till Certifieringsguiden

 

UTZ_small.png UTZ Certified är en oberoende certifiering som kräver att man följer deras uppförandekod som täcker allt ifrån goda jordbruks- och affärsmetoder till sociala och miljöbetingade kriterier.

Fairtrade_small.png Fairtrade är en oberoende produktmärkning som ser till att skapa förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade främjar också ökad miljöhänsyn och omställning till ekologisk produktion.

Rainforest_Alliance_webb_small.pngRainforest Alliancecertifieringen skyddar natur, djurliv och ekosystem. De anställda får anständiga löner och bra bostäder. Rainforest Alliance verkar även för att skapa tillgång till hälsovård och utbildning.

Krav_small.png KRAV är en svensk kontrollförening för ekologisk produktion. Inga kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) får användas. Eftersom märkningen även ställer krav på arbetsvillkor och arbetsmiljö måste det kaffe som köps vara ekologiskt odlat enligt KRAV:s kriterier och i tillägg även ha en UTZ, Fairtrade eller Rainforest Alliance certifiering när det gäller kaffe.

EU-leaf_small.pngEU-lövet är EUs märkning för ekologiskt jordbruk. Symbolen innebär att livsmedelstillverkarna – och jordbrukarna de fått råvarorna från – har uppfyllt EU-regler för ekologisk mat och dryck.