Vi håller tummarna för fint väder för då behöver man bara en beachbag, handduk och frisbee - så har man kul på stranden, i parken eller ja, annan favoritplats att hänga på! Vi lottar ut ett MENTOS® YES TO FRESH beach-kit per vecka under perioden v.23-v.32. Allt du behöver göra är:

  1. Köp 2 st valfria produkter från Mentos
  2. Ta bild på kvitto och ladda upp här på sidan


Våra 10 vinnare:

Vecka 23:
Vecka 24:
Vecka 25:
Vecka 26:
Vecka 27:
Vecka 28:
Vecka 29:
Vecka 30:
Vecka 31:
Vecka 32:


GENERELLA TÄVLINGSVILLKOR

Arrangör
Tävlingen arrangeras av marknadsavdelningen Livs & Konfektyr på Arvid Nordquist HAB, som marknadsför, säljer och distribuerar MENTOS® i Sverige. Frågor rörande tävlingen besvaras av marknadsteamet på Arvid Nordquist, kontakta oss via mail konsumentkontakt@arvidnordquist.se

Deltagande
Anställda eller konsulter på Arvid Nordquist, samt familjemedlemmar och anhöriga till dessa, får ej delta i tävlingen.

Vinnare
Marknadsavdelningen är tävlingsledare och utser slumpvis en vinnare ur varje veckas bidrag. Tävlingsledningens beslut kan inte överklagas. Vinnare kontaktas på den e-mailadress man angivit här på tävlingssidan, senast två veckor efter tävlingens avslutande. Var noga med att stava rätt - har deltagare lagt in en felaktig e-mailadress har vi ingen möjlighet att kontakta hen. Vinnare har efter utskickat mail två veckor på sig att återkomma med uppgifter för frakt, annars går vinsten vidare till ny vinnare.

Vinst
Vinst i tävlingen anges i tävlingstexten. Vinsten kan ej bytas mot kontanter eller andra produkter. Eventuell vinstskatt ombesörjes av vinnaren.

Hantering av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i samband med tävlingen kommer att behandlas enligt  Dataskyddsförordningens  föreskrifter och kommer endast användas av Arvid Nordquist HAB i samband med tävlingen. Efter avslutad tävling kommer personuppgifterna att raderas. Här kan du läsa vår fullständiga personuppgiftspolicy.