Återkallelse GP 215g

Arvid Nordquist återkallar produkten Grey Poupon 215g, EAN kod 3036810100576. Produkten innehåller allergenet kaliumdisulfit och detta anges inte korrekt i ingrediensförteckningen. Det finns risk att personer som är allergiska mot sulfiter får i sig allergenet som därmed kan orsaka en allergisk reaktion. 

Berörda produkter har spärrats för försäljning och kasserats och våra kunder har informerats. Konsumenter som köpt produkten som omfattas av återkallelsen kan lämna tillbaka dessa till närmsta butik och ersätts då för sina utlägg eller får, om så önskas, en annan produkt istället. 

Bäst före datum mellan 13.12.2016 till och med 02.06.2017 är berörda. 

Sulfit/Svaveldioxid används som konserveringsmedel vid vinframställning med det finns också naturligt i vindruvor. Grey Poupon innehåller vinmed sulfit som kan orsaka allergiska reaktioner hos personer med astmatiska problem. Personer utan denna allergi berörs ej och kan äta produkten som vanligt. 

För uppdatering och aktuell information om denna situation, se hemsida www.arvidnordquist.se

För ytterligare frågor kontakta Wilhelm Biörck, 0708-761988 alternativt wilhelm.biorck@arvidnordquist.se

Grey Poupon 215g