Arvid Nordquist HAB återkallar produkten Weetabix Original 430 gram

Solna, den 6 augusti 2015

Efter att en dansk konsument påträffat en råttspillning i en förpackning Weetabix Original 430g, Arvid Nordquist artikelnummer 31970, LOT nummer 5063, återkallas härmed förpackningar med Bäst före datum 04/03/2016.

Dessa har stoppats för försäljning och kasserats, samtliga kunder har informerats. Konsumenter som köpt produkten kan lämna tillbaka den till närmaste butik och ersätts då för sina utlägg eller får om så önskas en annan produkt istället.

Faran för att konsumenter ska bli sjuka på grund av detta ses som liten och vår leverantör har inte mottagit några fler reklamationer. Vi har en nära dialog med vår leverantör som utrett saken mycket noggrant tillsammans med de brittiska myndigheterna. Utredningen har visat att sannolikheten är mycket liten för ett upprepande men vi väljer som en försiktighetsåtgärd att återkalla den aktuella batchen detta till trots.

För uppdateringar och aktuell information om denna situation, se hemsidan. http://www.arvidnordquist.se/livs/aktuellt/arkiv/weetabix_aterkallas_aug2015/

För ytterligare frågor kontakta 08 799 19 26 alternativt +46 8 799 19 26 alternativt ola.liljeqvist@arvidnordquist.se