TÄVLING!

TÄVLING

VINN EN INSTAX MINI 11 KAMERA FRÅN FUJUFILM

  • Köp två valfria DURACELL batteriförpackningar
  • Spara kvittot för validering vid vinst (foto går bra)
  • Motivera varför just du skall vinna 
  • Tävlingen pågår tom 7/6-2023

Regler
Kampanjen får ej kombineras med andra erbjudanden, kampanjen gäller så långt lagret räcker. Arvid Nordquist eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna köp och få kampanj ansvarar ej för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med  kampanjen.

Kamera
Värdet på kameran är ca 700kr, värdet kan variera beroende på marknaden och  återförsäljare. vinsten kan ej bytas mot kontanter eller andra produkter. Vid vinst skickas kvitto in för validering inom 2veckor efter kontakt. Vid uteblivet kvitto inom tidsramen går vinst vidare till ny vinnare. Vinnare dras löpande - 10st. 

Varumärken och copyright
Alla varumärken och övrigt material på denna webbplats skyddas av allmänna immaterialrättsliga bestämmelser och tillhör Arvid Nordquist eller annan 3:e part – och kan inte användas utan föregående, skriftligt, tillstånd från behörig instans hos Arvid Nordquist eller relevant 3:e part.

Ansvar och rättigheter
Arvid Nordquist ansvarar inte för: - direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av användning av webbplatsen. - Arvid Nordquist förbehåller sig rätten att göra ändringar i kampanjen/kampanjperiod vid oförutsedd händelse. - Alla som mottar vinsten friger Arvid Nordquist och våra partner (s) från allt ansvar som rör skada eller skador – som orsakats av eller påstås ha orsakats – genom deltagande i denna kampanj och mottagande och användning av vinsten. 

Hantering av persondata
De personupplysningar som lämnas i samband med tävlingen, kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen föreskrifter och kommer endast användas av Arvid Nordquist HAB i samband med tävlingen. Efter avslutad tävling kommer uppgifterna att raderas. Läs mer om Arvid Nordquist personuppgifts policy: https://www.arvidnordquist.se/om-arvid-nordquist/personuppgiftspolicy/