Produktchef Vin

Anette Wyrén

Jag trivs på Arvid Nordquist för att jag har kunnat utvecklas hela tiden under min anställning (inne på mitt 20:e år nu!), antingen genom kompetensutveckling eller genom att byta arbetsuppgifter, tjänster eller till och med avdelning. Fast det som får mig att trivas allra mest är de underbara kollegorna! Som Produktchef för vin är den stora utmaningen att konstant utveckla min produktportfölj för att optimera lönsamheten genom att öka efterfrågan på befintliga produkter samt addera ny försäljning. För att klara det på bästa sätt ställs höga krav på framförallt omvärldsanalys, förmåga att bedöma kvalitet, stil & pris i förhållande till konkurrensen samt kommunikation, både produktrelaterad & relationsskapande. Samtidigt som det är en stor utmaning är det också det som driver mig.