Ett kaffe med stor smak och ännu större eftersmak.

Arvid Nordquist Kaffe

Ett kaffe med stor smak och ännu större eftersmak.

Arvid Nordquist kaffe är kaffet med stor smak och ännu större eftersmak. Allt vårt kaffe kommer från hållbart certifierade kaffeodlare som garanterar odling i samklang med människa och miljö. Vi arbetar med att aktivt minska vår miljöpåverkan och klimatkompenserar för den påverkan som fortfarande återstår. Allt detta förhöjer den goda smaken på vårt kaffe. Från och med 2017 kommer dessutom vårt rosteri drivas helt och hållet med biogas.

Arvid Nordquist kaffe har stor smak och ännu större eftersmak. Vi söker upp de finaste bönorna, som odlas under bästa förhållanden, med en rik och komplex smak. Genom en kombination av UTZ-, Fairtrade- och KRAV-certifierat sortiment garanteras hänsyn till människa och miljö samt förbud av barnarbete och diskriminering. Men viktigast av allt är att du kan vara säker på att kontroll äger rum hos odlaren varje år att högt ställda krav följs. Vårt rosteri är miljöcertifierat vilket innebär att vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan och har externa revisorer som verifierar vårt arbete. För de CO2-utsläpp som fortfarande återstår klimatkompenserar vi genom trädplantering i avskogade områden i kaffeodlande länder. Det har en positiv effekt på klimat, jord och vattentillgång, samtidigt som det ger nya möjligheter för lokala samhällen. Plan Vivo säkerställer att planteringen uppfyller den klimatnytta som garanteras. 2017 tar vi nästa stora steg och övergår helt och hållet att driva vårt rosteri på biogas. Då sluter vi kretsloppet för vårt kaffe. Allt detta ger Arvid Nordquist kaffe en extra god eftersmak. Njut av Arvid Nordquist Kaffe!

People – Planet - Coffee

100% Sustainable Certifications
100% CO2 Compensated
100% Quality Arabica Beans

Läs mer om Arvid Nordquist kaffe och hållbarhet här