Varför arbetar vi med hållbarhetsfrågor?

Varför arbetar vi med hållbarhetsfrågor?

Arvid Nordquist har funnits i 130 år. Vårt sortiment är mat och dryck, produkter som står i förbund med jorden. Vi är därmed beroende av ett fungerande ekosystem samtidigt som vi bidrar till påfrestningar på det.

En förutsättning för att Arvid Nordquist ska finnas i ytterligare 130 år är därför att vi tar miljö- och ansvarsfrågor på allvar och minskar vår påfrestning på miljön och också bidrar till bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö i vår värdekedja. Vi är självklart helt beroende av att människor även i framtiden vill, och kan, odla råvaror till våra produkter.

Vad är hållbarhet för oss?

Hållbarhet innebär för Arvid Nordquist att vi tar ansvar för miljö, människa och ekonomi i vår egen organisation såväl som i vår värdekedja och i vårt omgivande samhälle.

Klicka här för att läsa mer.