År 2020 har vi

Arvid Nordquists Hållbarhetsmål:

År 2020 har vi

 1. Minst 60% certifierade produkter
  • (100% Kaffe / 75% Vin&Öl / 35% Livs)
 2. Minst 50% fossilfri verksamhet
  • (inleverans / förädling / distribution)
 3. 100% av huvudmän och större leverantörer granskade
  • Hållbarhetssamarbeten etablerade och granskade via eSAT
 4. Minst 90% associerar Arvid Nordquist med hållbarhet
  • Kunder, leverantörer, huvudmän, medarbetare och kaffekonsumenter

Hur ska vi nå målen?

 1. Vi identifierar vår påverkan på miljö och människa i alla led i vår värdekedja
 2. Vi identifierar var det finns risk att överträdelser kan ske gällande internationella överenskommelser, nationella lagar eller FN:s  Global Compact
 3. Vi har en tydlig plan för korrigerande åtgärder och kontinuerliga förbättringar
 4. Vi genomför relevanta åtgärder och aktiviteter inom varje funktion i företaget i syfte att bibehålla en långsiktigt hållbar verksamhet

 

Läs mer om hur vi arbetat med målen i vår hållbarhetsrapport