HIPP Barnmat

Hållbarhet i alla detaljer

HIPP Barnmat

HiPP barnmat erbjuder 100% ekologiskt barnmat. Grunden är matglädje och fina, ekologiska råvaror av hög kvalitet samt fokus på hållbarhet i hela värdekedjan. 

HiPP barnmat erbjuder konsumenten 100% ekologiskt barnmat, modersmjölkersättning och välling och är också världens största tillverkare av färdiglagade ekologiska barnmatsprodukter. HiPPs passion är god, ekologisk och näringsrik mat som bidrar till småbarns tillväxt och utveckling. Matglädje och smakupplevelser är viktiga därför är också maten gjord på fina, ekologiska råvaror av hög kvalitet.

HiPPs hållbarhetsarbete är centralt i organisationen och innebär fokus på hela värdekedjan.  Hur man aktivt arbetar med grundläggande miljöfrågor sammanställs i en årlig miljörapport, se www.hippbarnmat.se . Produktionen i Pfaffenhofen i Tyskland sker helt och hållet genom förnybar energi.

Arvid Nordquist HAB introducerade HiPP på den nordiska marknaden 2002. Idag är HiPP ett välkänt barnmatsvarumärke med en marknadsandel i glasburksegmentet i Sverige på ca 18%.