iso-certifieringar

En trygghet för dig som kund

iso-certifieringar

ISO är en internationell standard som ska ge trygghet för kund och konsument att företag arbetar på ett likartat och kontrollerat sätt inom olika områden. Arvid Nordquist är ISO 14001 och ISO 22 000 certifierat.

ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för att ta fram ett miljöledningssystem. Standarden består av 55 st skallkrav och ett antal vägledande rekommendationer vars idé är att certifierade företag arbetar med ständiga förbättringar i syfte att minska sin miljöpåverkan. De 55 skallkraven måste uppfyllas och kontrolleras årligen av miljörevisorer från oberoende certifieringsorgan. De övriga vägledande rekommendationerna är en hjälp för utformning av miljöledningssystemet. Som bevis på att Arvid Nordquist uppfyller de krav som standarden sätter, har vi blivit certifierade varje år sedan 2003. Arvid Nordquist certifieras av Intertek Certification AB.

Klicka här för certifikat

ISO 22000

ISO 22 000 är en internationell standard för kvalitetsledning inom livsmedelsindustrin. Den omfattar alla led i livsmedelshantering och bygger på ansvar och kommunikation och målet är att nå maximal säkerhet. Certifieringen innebär att spårbarheten säkras framåt och bakåt i hela livsmedelskedjan och det finns ett dokumenterat ledningssystem. Det är viktigt för konsumenten att kunna lita på de livsmedel som produceras, att certifiera sig enligt ISO 22000 och visa att företaget har kontroll på sitt livsmedelssäkerhetsarbete. Arvid Nordquists produktion har varit ISO 22 000 certifierad sedan 2010. Certifierad av det oberoende certifieringsorganet Intertek Certification AB.

För ISO certifikat klicka här