Arvid Nordquist stödjer Matmissionen

Arvid Nordquist stödjer Matmissionen

Arvid Nordquist stödjer Matmissionen - ett hållbarhetsinitiativ från Stadsmissionen och Axfood som syftar till att minska matsvinnet, underlätta ekonomiskt för utsatta i samhället och skapa meningsfull sysselsättning åt personer som idag står utanför arbetslivet.

Matmissionen är Nordens första sociala matbutik och ligger i centrala Rågsved. Butiken har som mål att tillvarata över 200 ton överskottsmat under 2016. Produkterna i butiken är sådana som är nära eller som precis har passerat bäst-före-datum, eller av annan orsak inte möjliga att sälja i en vanlig butik. Matmissionen är öppet för alla men erbjuder medlemskap till människor som lever i ekonomisk utsatthet, vilket innebär att medlemmar kan handla mat till en tredjedel av vanligt butikspris. Under 2016 kommer även 20 personer som idag står utanför arbetsmarknaden att erbjudas arbetsträning i butiken. Förutom att butiken i sig är en social satsning kommer eventuella intäkter från butiken gå till att vidareutveckla Stockholms Stadsmissionens arbete med arbetsintegration och matsvinn.


Arvid Nordquist har initialt varit med och ekonomiskt stöttat Matmissionen vid uppstarten och kommer kontinuerligt att bidra med fullgoda livsmedel som av någon anledning inte lämpar sig för försäljning i den vanliga detaljhandeln. Vi ser det som en självklar del av vårt hållbarhetsarbete att på detta konkreta vis vara med och verka för att minska matsvinnet och samtidigt också kunna bidra till meningsfull sysselsättning.

Hur har det gått?

Under butikens första 14 öppetdagar i december tag de hand om 6,2 ton bröd, frukt och grönsaker som annars hade slängts. Då tillkommer också stora mängder kolonial-, mejeri- och frysvaror samt köttprodukter.
Butiken hade vid årsskiftet mer än 600 medlemmar och 9 deltagare i arbetsintegration.
De har haft 2450 kundköp i butiken i december, ungefär 95 % av dessa var medlemsköp.

Responsen från kunderna har varit fantastiskt positiv. Här är ett citat från Lasse, en av Matmissionens stammisar ”Matmissionen är den bästa nyheten på hela året”.