Företagets Styrelse

Arvid Nordquist

Företagets Styrelse

Ordförande:

Lars-Johan Jarnheimer

Ledamöter:

Anders Nordquist

Björn Fröling

Peder Larsson

Biörn Riese

Revisorer:

Magnus Thorling