VD har ordet

VD har ordet

Under 2014 tog vi steget att satsa på att endast erbjuda hållbart certifierat kaffe till våra kunder och konsumenter. Det var ett stort beslut då det är en utmaning att hitta certifierat kaffe av den kvalitet vi eftersöker och till rimliga priser. Men det var också ett viktigt beslut för att vi ska kunna garantera hänsyn till människa och miljö i vår värdekedja. Det är därför glädjande att konstatera nu ett år senare att våra kunder och konsumenter har välkomnat vårt beslut och väljer vårt kaffe i ännu större utsträckning än tidigare.


Efterfrågan på framförallt ekologiska livsmedel har ökat med fantastiska siffror och allra störst är ökningen på Systembolaget. Vi är glada att kundefterfrågan går i samma riktning som vår strävan att minska företagets påverkan på miljö och människa. Därför erbjuder vi ett allt större utbud av hållbarhetsmärkta produkter, allt från kaffe, barnmat och godis till vin. Vi scannar hela tiden marknaden för att fortsatt utveckla vår portfölj av livsmedelsprodukter som både har god smak och god eftersmak.


För att förenkla för våra kunder och konsumenter att orientera sig bland de många olika märkningarna som vi och andra aktörer använder, har vi också tagit fram en certifieringsguide som finns att ladda ner här på vår hemsida. Ta en titt under hållbarhetsfliken så får du en genomgång av våra märkningar med skillnader och likheter. Vi har börjat vår resa mot ett hållbart Arvid Nordquist och vi hoppas att så många som möjligt av våra leverantörer, kunder och konsumenter vill vara med på den resan.


Med vänlig hälsning,

 

Anders Nordquist