Företagets Styrelse

Arvid Nordquist

Företagets Styrelse

Ordförande:

Lars-Johan Jarnheimer

Ledamöter:

Anders Nordquist

Jonas Bergh

Björn Fröling

Peder Larsson

Revisorer:

Mikael Winkvist

Hans Jönsson