Arvid Nordquist kaffe bäst på hållbarhet

Arvid Nordquist kaffe bäst på hållbarhet

Arvid Nordquist kaffe rankades som bäst på hållbarhet bland kaffevarumärken i Sustainable Brand Index Sverige 2018. Undersökningen genomförs årligen sedan 2011 och baseras på 30 000 konsumentintervjuer i Norden där nästan 800 varumärkens hållbarhetsarbete kartläggs ur konsumenternas synvinkel.

Arvid Nordquist rankas högst bland kaffevarumärkena, på 11 plats bland livsmedelsleverantörer och på plats 40 totalt bland alla undersökta varumärken i Sverige.

- Vi är oerhört stolta att de svenska konsumenterna har uppmärksammat våra ansträngningar att som ensamt kafferosteri rosta fossilfritt och enbart köpa in kaffe från bönder som genomgår noga kontroller för att säkerställa bra arbetsvillkor och miljöhänsyn, säger Erica Bertilsson, Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör på Arvid Nordquist.

Arvid Nordquist är ett unikt kaffevarumärke på många sätt. Redan tidigt uppmärksammade familjeföretaget att något måste göras för att vi ska kunna fortsätta att dricka gott kaffe. Som ett litet företag i en kaffevärld som domineras av stora globala spelare såg företaget möjligheten att påverka genom att agera som förebild. Visa att de går att både ta hänsyn till miljö och människa och samtidigt kunna erbjuda ett högkvalitativt kaffe möjligt för de allra flesta att köpa. En omfattande analys av företagets påverkan på miljö och samhälle genomfördes, samtliga artiklar klimatberäknades, och utifrån resultatet drogs visionen upp för Arvid Nordquists kaffe:

1.En helt fossilfri verksamhet

2.Uteslutande köpa in kaffe som är tredjepartskontrollerat och certifierat med avseende på miljöarbete, arbetsvillkor, arbetsmiljö och klimatanpassning

3.Klimatkompensation genom skogsprojekt för klimatutsläpp i hela värdekedjan så länge som de återstår.

Utöver ovanstående har företaget en satsning på kvinnliga kaffeodlare som går ut på långsiktiga garantiavtal som ger bönderna trygghet att investera och utveckla i sin verksamhet.

Redan 2011 inleddes full klimatkompensation genom skogsplanteringsprojekt i syfte att bidra till minskad global uppvärmning och fattigdomsbekämpning. Företaget blev därmed klimatneutralt. 2014 gick Arvid Nordquist över till ny inköpstrategi gällande råkaffeinköpen och fortfarande är företaget ensam i Sverige att uteslutande rosta 100 procent hållbart certifierat kaffe. Företaget har bytt ut fossil gasol och rostar till 100 procent med biogas och har fossilfri el- och energianvändning. Därmed har företaget minskat sina scope 1 och 2 utsläpp med 100%. Verksamheten är ännu inte helt fossilfri men steg för steg tas på väg mot visionen.

Arvid Nordquist – Stor smak. Ännu större eftersmak

Arvid Nordquist HAB är ett svenskt familjeföretag som sedan 1884 har tagit världens smaker till marknader i Norden, genom starka internationella varumärken och sitt eget lokalrostade kaffe. Smakupplevelsen har alltid varit central för Arvid Nordquist, både smaken och eftersmaken. Omsorgsfullt producerad och levererad mat och dryck smakar helt enkelt bättre. Därför erbjuder Arvid Nordquist, som enda kafferosteri i Norden, uteslutande 100% hållbart certifierat kaffe, allt för bästa smakupplevelse. Arvid Nordquist har som målsättning att minska miljöpåverkan i hela värdekedjan, för den påverkan som trots allt återstår i kaffets kedja klimatkompenserar företaget till 100 % genom trädplantering i kaffeodlande länder.