Certifieringar med fokus på människa

Certifieringar med fokus på människa

Bristfälliga arbetsförhållandena för anställda på vinodlingar har uppmärksammat kraftigt de senaste åren. Genom att välja en etiska certifierad produkt bidrar du till att säkerställer bra arbetsförhållanden för arbetarna inom vinnäringen.

Många vinarbetare speciellt i länder som Sydafrika, Chile och Argentina lever under tuffa arbetsförhållanden med minimilön, detta gäller särskilt de säsongsanställda skördearbetarna.

En etisk märkning är certifierad av en oberoende kontrollorganisation och fokuserar på att förbättra arbetarförhållandena för de anställda i vingårdarna.
Vi arbetar bland annat med produkter som är certifierade via Fairtrade som är en märkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare/anställda i utvecklingsländer genom att bland annat:

• Att på plantage med anställd arbetskraft gäller krav på minimilöner som lägst, organisationsrätt och förbud mot barnarbete.

• Att ha krav på långsiktiga handelsrelationer.

• Att vid försäljningen av vindruvorna betalas en premie ut till ett konto som odlarna/de anställa förfogar över. Premien används till investeringar i lokalsamhället eller i verksamheten.

Läs mer om Fairtrade inom vinproduktion här


Bland de etiska certifireringarna finna även WIETA, en etisk drivande organisation som har som mål att förbättra arbetsklimatet för de anställda inom den sydafrikanska vinnäringen. Fair for Life är en certifiering som är jämförbar med Fairtrade.

Notera också att flera uthållighetscertifieringar även innehåller regelverk som reglerar arbetsförhållanden i vingårdarna.

Certifieringar med fokus på miljö

Certifieringar med fokus på miljö

Här kan du läsa mer om våra certifieringar som fokuserar på miljön genom att arbeta med hållbar produktion, antalet bekämpningsmedel och klimatkompensation av transport.

Läs mer