Certifieringar med fokus på miljö

Certifieringar med fokus på miljö

Många av våra producenter arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan genom att använda sig av hållbart märkta certifieringar. Vissa arbetar ekologiskt men väljer att inte certifiera sig. Vi på Arvid Nordquist anser att de viktigaste är att man gör något. Varje steg till ett mer miljövänligt odlingssätt ett steg i rätt riktning!

Ekologiskt vin
Ekologiskt vin innebär att odlingen av druvorna har varit hårt reglerad när det gäller användningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Traditionella medel som baseras på svavel och koppar är generellt sett tillåtna. När en vingård beslutat sig för att ställa om till en ekologisk odling tar det tre till fyra år.

Sedan 2012 är det inte bara arbetet i vingården som ingår i en ekologisk certifiering utan även arbetet i vinkällaren. Det innebär lägre doser av tillsatta ämnen som till exempel svavel, som normalt används för att skydda vinet mot bakterier och oxidation.

För att få klassas som ekologiskt sker en kontroll av en oberoende organisation och genom certifieringen säkerställs det att vinet uppfyller EU:s krav på ekologi. EU-lövet är EU:s egen märkning för ekologiska produkter men det finns även andra certifieringar inom ekologi, som svenska Krav och franska Ecocert.

Biodynamiskt vin
Den biodynamiska odlingen innebär att man tagit det ekologiska förhållningssättet ett steg längre. På en biodynamisk vingård arbetar man i harmoni med naturen och försöker lyfta de naturliga förutsättningar som finns i vingården. Man odlar helt utan gifter och konstgödning, istället för att bekämpa ohyra och skadedjur försöker man bygga upp en naturlig balans och begränsa skadorna inom odlingens egna kretslopp. Biodynamiska viner har tydliga avtryck från sin växtplats vilket ofta skapar uttrycksfulla och nyanserade viner.

I vinkällaren försätter arbetet och man använder endast vingårdens naturliga jäst som kommer från de egna druvorna tillsammans med väldigt lite svavel och ingen eller mycket lite filtrering.

Många av vinhusen som arbetar enligt biodynamiska principer använder sig av ekologiska certifieringar istället för den biodynamiska certifieringen. Det är heller inte ovanligt att använda sig av både biodynamiska certifieringar och ekologiska certifieringar som komplement. Exempel på godkända certifieringar för biodynamik är Demeter och Biodyvin.


Naturvin
Till skillnad mot ekologiska och biodynamiska finns det ingen kontrollinstans som avgör vad som är ett naturvin. Det gör också att det finns många olika metoder inom naturvin, det är i princip upp till vinodlaren själv hur den vill tillverka sitt naturvin, även om många har rötter i den biodynamiska värdegrunden. Vissa producenter låter naturen ha sin gång, andra vill inte använda sig av maskiner och kör druvorna med häst och vagn. Även slutprodukterna kan skilja sig åt. Några viner liknar sina konventionella motsvarigheter, andra kan vara grumliga med markerade toner av oxidation.
Målet är att ha så liten påverkan på tillverkningsprocessen som möjligt. Därför skördar man ofta druvor för hand och inga bekämpningsmedel används. En majoritet av producenterna anser att man endast får använda naturliga jästsvampar som finns i vingården och i vinkällaren samt att det är tillåtet att använda svavel i minimal uträckning.

100% Klimat kompenserad
Ett viktigt led i miljöarbetet på Arvid Nordquist är att minska utsläpp och miljöpåverkan. Att bedriva vinproduktion medför koldioxidutsläpp under odling av druvor, själva tillverkningen och under transporter. För produktionen av Vivati Zinfandel, som tas fram av Arvid Nordquist, planteras träd i Centralamerika som kompensation.

Planteringen kontrolleras och certifieras av Plan Vivo, något som bland annat garanterar full spårbarhet. Förutom att kompensera för vinproduktionens klimatpåverkan erbjuder planteringen också jobbtillfällen i ett av Latinamerikas fattigaste länder, Nicaragua.

Uthållig vinproduktion
Uthållig produktion och vinframställning sker genom ett holistiskt synsätt som fokuserar på fler aspekter än bara bekämpningsmedel. Faktorer som vattenanvändning och vattenrening, energianvändning och transporter är också något att ta hänsyn till. Användandet av bekämpningsmedel är strikt reglerat men lite friare än på de ekologiska och biodynamiska odlingarna. I gengäld använder man inte de svavel- och kopparpreparat som är vanliga inom ekologisk odling eftersom man anser att de på lång sikt kan påverka mark och grundvatten negativt.
När det gäller uthållig vinproduktion finns ett flertal olika certifieringar runt om i världen. Detta beror på att certifieringarna oftast fokuserar på ett enskilt land. I Sydafrika används Integrity & Sustainability medan Terra Vitis, HVE och Sustainable Viniculture in Champagne finns i Frankrike. I Nya Zeeland  verkar Sustainable Winegrowing NZ och i Chile Wines of Chile Sustainability code.

Certifieringar med fokus på människa

Certifieringar med fokus på människa

Lär dig mer om de etiska märkningarna som fokuserar på hur människorna som arbetar i vingårdarnas arbets- och levnadssätt ser ut.

Läs mer