AN Interna Miljöarbete

Arvid Nordquists Interna Miljöarbete

Att vara ISO 14001 certifierad innebär att vi ha identifierat vår miljöpåverkan och arbetar aktivt med att minska dem. Det innebär också att vi blir reviderade av en extern miljörevisor varje år. Internt miljöarbete omfattar ffa energieffektivitet, utsläppsminskning, minskat avfall,  avfallshantering och minskad risk för skadedjur och hygien. Men också hur vi väljer material, råvaror och hur vi arbetar för att öka vår försäljning av produkter med mindre miljöpåverkan. Den största miljöpåverkan för jordbruksprodukter finns dock i odlingsledet. Hållbarhetsarbetet hos våra kaffearbetare och att vi ökar andelen ekologiskt kaffe är därför viktigt. Det är därför vi valt att uteslutande använda oss av hållbart certifierade kaffebönor.

Uppvärmning och kylning av vår produktionsfastighet och kontor sker mer förnyelsebar energikälla, våra transportleverantörer ökar successivt inblandning av biodrivmedel och vi minimerar användning av lastbil. Som tur är så är kaffe effektivt att transportera. Inleveranserna sker till 98% med båt och övriga 2% med järnväg eller lastbil. Omställningen till fossilfritt bränsle för båttransporter går dock trögt men vi följer utvecklingen noga. 70% av vår försäljning är vacuumpackat kaffe där man slipper transportera luft. Infrastrukturen för ett helt fossilfritt transportsamhälle finns ännu inte men utvecklingen går framåt.