EKOLOGISKT ODLAT KAFFE

EKOLOGISKT ODLAT KAFFE

Ekologiskt odlat kaffe innebär att kaffet är odlat utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Kemiska bekämpningsmedel är inte bra för den biologiska mångfalden.

..och  det är riskfyllt att hantera. Det finns också risk att bekämpningsmedel hamnar i vattendrag. I hållbart certifierad kaffeodling finns därför regler kring vilka medel som får användas, hantering och förvaring, skyddskläder, utbildning och säkerhetsavstånd till vattendrag. I ekologisk odling är kemiska bekämpningsmedel helt förbjudna. Det är den säkraste vägen för att hantera de risker som finns.

Konstgödsling ökar risken för övergödning.

Konstgödsel framställs industriellt av kväve, fosfor och kalium. Framställningen är energiintensiv och leder till ökade utsläpp av växthusdrivande gaser. Kväve och fosfor i små doser är viktiga näringsämnen för växter och har ingen effekt på djur- och bakterielivet i jorden. Men vid felaktig användning kan konstgödsel orsaka övergödning. Det fosfor och kväve som växterna inte hinner ta upp kommer ut i grundvatten och når sedan sjöar och vattendrag. Sjöar är känsliga för ytterligare tillskott. Vid minsta tillförsel förändras den biologiska sammansättningen genom att växt- och djurplankton i sjön växer kraftigt. Sjön kan då växa igen och syrebrist i uppstå.  

Organisk gödsel binds lättare av jorden.

Organiskt gödsel eller naturgödsel innehåller också kväve och fosfor men framställs från organiskt material tex från djuruppfödning eller livsmedelsproduktion. Mängden fosfor och kväve är lägre i organiskt gödsel än i konstgödsel och inga nya volymer tillförs vårt kretslopp. Organisk gödsel binds bättre i jorden, ger en längre effekt och har en positiv påverka på djur- och bakterielivet i marken. Riskerna är därför lägre för övergödning av vattendrag och påverkan på den biologiska balansen vid användandet av organisk gödning. I vårt ekologiska kaffe används hönsgödsel som gödningsmedel.

Vi använder oss av två olika märkningar för att visa vilka av våra produkter som består av ekologiskt odlade kaffebönor; EU-ekologiskt och KRAV. Märkningarnas standarder är mycket lika när det gäller reglerna för kaffeodling. Däremot har KRAV tuffare regler när det gäller djurhållning, kemikalietillsatser (i tex vin) och klimatpåverkan. KRAV har också regler beträffande arbetsvillkor och arbetsmiljö. KRAV är helt och hållet en svensk certifiering, för att uppfylla KRAV’s standard köper Arvid Nordquist kaffe från odlare som både är ekologiskt certifierade och certifierade av Fairtrade eller UTZ.

Certifieringar

Läs mer om våra certifieringar här.

Krav
Krav →

Läs mer om Krav-certifieringen här.

Fairtrade
Fairtrade →

Läs mer om Fairtrade-certifieringen här.

UTZ
UTZ →

Läs mer om UTZ-certifieringen här.

EU-ekologiskt
EU-ekologiskt →

Läs mer om EU-ekologiskt här.