EU - Eko

EU-lövet eller EU-ekologiskt är EUs märkning för ekologiskt jordbruk. 

Den visar att produkten är i full överensstämmelse med de villkor och bestämmelser som fastställts av den Europeiska Unionen för ekologiskt jordbruk. För bearbetade produkter innebär det att minst 95% av ingredienserna är odlade ekologiskt. Symbolen garanterar att:

  • Produkten är odlad utan bekämpningsmedel och konstgödsel
  • Naturskydd har beaktats under produktionen
  • Produkterna tillverkas på ett hållbart sätt
  • GMO inte har använts för produkten
  • Kontrollbesök genomförs en gång per år hos odlare och tillverkare av produkten

Läs mer om standarden för EU-ekologisk här:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/producing-organic/index_en.htm