Investeringar i Människa & Miljö

INVESTERINGAR I MÄNNISKA & MILJÖ

När vi köper Fairtrade eller UTZ certifierat kaffe betalar Arvid Nordquist en extra premie till odlaren som används till investeringar för människa och miljö. För Fairtrade är det en fast premie medan för UTZ är premien en del av förhandlingen mellan köpare och säljare. UTZ centrala organisation tillhandahåller information till odlaren om vilka premier som är aktuella för att stärka odlaren i förhandlingen. För UTZ bestämmer säljaren hur premien ska användas, för Fairtrade ska kooperativet och arbetarna tillsammans bestämma hur premien ska användas.