Krav

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat

KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAVs regler, det kontrolleras minst en gång varje år.

KRAV certifierad odling ska minimera användningen av energi och framförallt fossila bränslen och andra icke förnybara naturresurser, liksom utsläpp av föroreningar. Inga kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) får användas. Jordbrukaren och övriga som är verksamma i produktionen ska även ges en skälig inkomst, en säker arbetsmiljö, glädje och tillfredsställelse i arbetet.

 

KRAV är helt och hållet en svensk certifiering, för att uppfylla KRAV’s standard köper Arvid Nordquist kaffe från odlare som både är ekologiskt certifierade och certifierade av Fairtrade eller UTZ.

 

Läs om KRAVs regler här:

http://www.krav.se/kravs-regler