People Planet Coffee

People Planet Coffee

Arvid Nordquist lägger ner stor omsorg för att kunna leverera det bästa kaffet. Det bygger på fyra olika grundpelare som tillsammans ger ett kaffe med stor smak och ännu större eftersmak.

100% Arabicabönor av höga kvalitetsklasser

Den stora smaken i koppen börjar alltid med valet av bönor. Du kan aldrig få ett kaffe av dålig kvalitet att smaka bra men däremot kan du förstöra ett bra kaffe. Vi är fokuserade på kvalitet och är mycket noga hur vi väljer de farmer som vi samarbetar med.  Vi samarbetar med farmer som delar vår syn på kvalitet i alla detaljer och som levererar en jämn och hög kvalitet. Vi förordar långsiktiga avtal vilket ger trygghet både för oss och våra odlare. Det gör det möjligt för odlaren att investera i kvalitetsutveckling, miljöhänsyn och förbättrade arbetsvillkor. Det gagnar både odlaren, oss , våra kunder och en hållbar framtid.

100% Hållbart Certifierat för människa & miljö

Allt vårt kaffe är 100% hållbart certifierat. Genom en kombination av UTZ-, Fairtrade-, Rainforest Alliance, KRAV och EU-ekologiskt säkerställer vi att vårt kaffe har tagits fram med hållbara arbetsmiljö- och arbetsvillkor samt miljöhänsyn. Dessa märkningar har omfattande miljökrav och arvbetsvillkor för att odlaren ska erhålla certifiering. Det är en trygghet för kund och konsument att deras kaffe är framtaget med hänsyn till människa och miljö. Dessutom sker årligen en tredjepartskontroll både hos odlaren och hos oss så att vi håller det vi lovar.

För ett certifierat kaffe betalar vi ett högre pris, och medverkar därmed till återinvesteringar i förbättrade jordbruksmetoder, miljöhänsyn, skolor, boende, sjukvård och bättre arbetsmiljö för de anställda. Att allt vårt kaffe är 100% hållbart certifierat gör oss till ledande inom detta område i Norden.

 Aktivt Miljöarbete

Vi har beräknad den klimatpåverkan som produktionen av vårt kaffe medför hela vägen ner på artikelnivå. Och hela vägen från odling till den hamnar på våra kunders lager. Arvid Nordquist har ett aktivt miljöarbete och sätter upp årliga mål för att minska vår miljöpåverkan. Vårt rosteri är miljö- och kvalitetscertifierat i enlighet med ISO 14001 och 22000. Uppvärmning och kylning av vår produktionsfastighet och kontor sker mer förnyelsebar energikälla och vi verkar för 50% fossilfri verksamhet år 2020.

100% Klimatkompenserat

För kvarvarande CO2 utsläpp klimatkompenserar vi till 100% hela vägen från odling till våra kunders lager eller butikshylla. Det gör att varje kopp Arvid Nordquists kaffe som dricks bidrar till att det planteras träd i avskogade områden i kaffeodlande länder. Vår trädplantering sker i samarbete med småjordbrukare och har en positiv klimatpåverkan, bidrar till förbättrad jordmån, vattentillgång, och till biologisk mångfald. Men inte minst så bidrar projektet till fattigdomsbekämpning genom nya ekonomiska möjligheter för deltagande samhällen. Arvid Nordquist är det enda kafferosteriet i Norden som klimatkompenserar till 100%.

Kaffe är en av världen största jordbruksprodukter och har en stor påverkan på människor och miljö.  Arvid Nordquist arbete omfattar därför både omsorg om människa, miljö och kaffe. 

Med omsorg för både människa och miljö

Arvid Nordquists Interna Miljöarbete
Arvid Nordquists Interna Miljöarbete →

Hållbarhet innebär för oss att vi tar ansvar för miljö, människa och ekonomi i vår egen organisation likväl som i hela vår värdekedja. Vi arbetar med att successivt minska vår totala miljöpåverkan genom tydliga miljömål i hela vår värdekedja.

La Cumplida
La Cumplida →

La Cumplida är en av de kaffefarmer vi arbetat länge med och som därför kunnat investera i skola, sjukvård och bostäder till sina anställda och deras familjer.

100% Klimatkompenserat
100% Klimatkompenserat →

Varje kopp kaffe du dricker bidrar till nyplantering av träd i kaffeodlande länder. Vi arbetar aktivt för att minska våra klimatutsläpp och klimatkompenserar för den del vi ännu inte kommer åt.

Hållbart certifierat bidrar till FN’s utvecklingsmål
Hållbart certifierat bidrar till FN’s utvecklingsmål →

Vår satsning på certifieringar har kapacitet att ge goda resultat. En av de utmaningar vi står inför är alltså att hitta strategier för att bidra till målet om jämställdhet, i dialog med de certifieringar vi använder.

Certifieringsguide

Certifieringsguide

Allt fler kaffeprodukter på marknaden har olika märkningar. Vi har låtit en extern part gå igenom kriterier och bakgrund till de vanligaste märkningarna och sammanställt en liten guide. Läs mer om märkningarna och se vår certifieringsguide!

Vad betyder certifieringarna?

Certifieringar

Läs mer om våra certifieringar här.

Krav
Krav →

Läs mer om Krav-certifieringen här.

Fairtrade
Fairtrade →

Läs mer om Fairtrade-certifieringen här.

UTZ
UTZ →

Läs mer om UTZ-certifieringen här.

EU-ekologiskt
EU-ekologiskt →

Läs mer om EU-ekologiskt här.