Trädplantering & FNs Mål

TRÄDPLANTERING OCH FN’S UTVECKLINGSMÅL

Arvid Nordquist klimatkompenserar till 100%, hela vägen från odling till våra kunders lager, genom trädplantering i underutvecklade länder som också producerar kaffe. Arvid Nordquist åtagande är än så länge unikt. Kanske kommer andra företag följa vårt initiativ kommande år. Att bekämpa klimatförändringar och fattigdom är nämligen huvuddragen i FN:s nya utvecklingsmål, något som också är hela syftet med vår trädplantering.

 

FN’s utvecklingsmål är de mål som FN’s medlemsstater kommit överens om för att göra vår värld bättre. Utvecklingsmålen omfattar åtaganden om att bekämpa fattigdom och hunger, förbättra hälsa och utbildning, göra städer mer hållbara, bekämpa klimatförändringarna och skydda hav och skogar. För att göra detta krävs stora investeringar från alla i samhället, både stat, privat sektor och organisationer. 

Genom vår klimatkompensation bidrar Arvid Nordquist med flera miljoner kronor till trädplantering enligt Plan Vivo standarden. Standarden är utformad för småjordbrukare i syfte att säkerställa att projekten bidrar till att motverka klimatförändringar, bevara biologisk mångfald, tjäna lokala behov och lindra fattigdomen på landsbygden i underutvecklade områden. Arvid Nordquist trädplantering bidrar därför till flera av FN’s utvecklingsmål.