UTZ - Premien

Baseras på information från följande farmer som vi bland andra köper kaffe från: Nedcommodities, Jinotega Coffee farm, La Cumplida och UTZ Brasil report 2015.

  • Odlare lyfter fram den utbildning de får från UTZ organisationen i bättre jordbruksmetoder. Det minskar påverkan på miljön, hjälper till med anpassning till klimatförändringar samtidigt som det ökar avkastningen från farmen.

Investeringar används också till:

  • Skyddande av mark och vatten
  • Biogasanläggning & Avsloppsvattenhantering
  • Utbildning och skyddsutrustning för arbetare
  • Skolor, skolbyggnader, lön till lärare & stipendier
  • Lagstadgade ersättningar, investeringar i hälsa och säkerhet
  • Lunchmatsal och bättre boende för arbetarna
  • Vård- och mödracentral