100 procent klimatkompenserat kaffe i koppen sedan 2011

Det finns många svåra ord som folk i olika branscher slänger sig med. Ett högst aktuellt sådant är klimatkompensation. Vad innebär det i kaffets värld och vad betyder det för alla kaffedrickare som vill vara med och bidra till en bättre värld för både människa och miljö? Så här gör Arvid Nordquist med sitt till 100 procent klimatkompenserade kaffe.

Produktionen av kaffe medför utsläpp av växthusgaser hela vägen från odling till att det konsumeras av dig som kaffedrickare. Arvid Nordquist arbetar aktivt med att minska dessa utsläpp och för alla koldioxidutsläpp som företaget ännu inte kommer åt klimatkompenserar de för till 100 procent sedan 2011. Klimatkompensation sker i samarbete med ZeroMission.

Klimatkompensationen sker genom trädplantering i kaffeodlande länder, vilket anses vara en av de mest effektiva metoderna för just klimatkompensation, både genom att det tar upp koldioxid ur atmosfären och reducerar utsläppen. Det gör också stor nytta för miljön på andra sätt och för människorna som arbetar med kaffeodling.

Märkningen 100 procent klimatkompenserat hittar du på allt kaffe från Arvid Nordquist.

Kaffets klimatpåverkan i alla led

Ända ner på artikelnivå har miljökonsultbolaget U&We hjälpt Arvid Nordquist att beräkna den totala klimatpåverkan som företagets kaffe ger upphov till under odling, transport och produktion. Så här fördelar den sig:

1. Odling – 52 procent

Vid odling av kaffe sker den största klimatpåverkan främst genom den energi som används och från konstgödsel vars framställning påverkar klimatet. Sedan 2014 köper Arvid Nordquist enbart in 100 procent hållbart certifierat kaffe via UTZ Certified, Rainforest Alliance och/eller Fairtrade, vilket bidrar till att minimera påverkan på miljön.

LÄS MER: Välj ekologiskt kaffe – för en godare eftersmak

2. Milling – 38 procent

Milling heter processen där kaffefruktens skal och fruktkött avlägsnas för att frigöra själva kaffebönan. Beroende på metod går det åt olika mängder vatten. Förutom att hållbart certifierade kaffefarmer arbetar med att minska sin energianvändning har de också krav på sig att optimera just vattenanvändningen och rena vattnet så att det kan återanvändas.

CommuniTree i Nicaragua
Sedan 2011 investerar Arvid Nordquist i trädplanteringsprojektet CommuniTree i Nicaragua, som du kan läsa mer om längre ner här på sidan.

3. Transport till rosteri – 6 procent

Transporten av Arvid Nordquist kaffe sker till 98 procent med stora containerfartyg hela vägen från odlarlandet till Stockholm. Resterande 2 procent går med tåg från Göteborg. Därefter åker kaffet en kort sträcka med lastbil till rosteriet i Solna.

4. Rosteri – 3 procent

Sedan 2017 rostas allt kaffe från Arvid Nordquist fossilfritt, men det sker ett ständigt arbete för att minska den miljö- och klimatpåverkan som ändå uppstår. Företaget har bland annat bytt till lågenergilampor, optimerat ventilationen, installerat värmeväxlare och har avtal med elleverantörer som använder sig av vind- och vattenkraft samt fjärrvärme och fjärrkyla som drivs av biobränsle med låga växthusgasutsläpp.

5. Transport till återförsäljare – 1 procent

Arvid Nordquist har som mål att distributionen av allt kaffe från rosteriet i Solna ske helt fossilfritt senast år 2025. Arvid Nordquists distributör är miljöcertifierad och har satt egna långsiktiga mål för att minska sin klimatpåverkan.

Vad andra livsmedel släpper ut

Arvid Nordquists klimatberäkning visar att 1 kilo av deras rostade kaffe släpper ut 4,13 kilo CO2e (koldioxidekvivalenter). Det säger kanske inte dig så mycket, men om vi säger att 1 kilo mjölk orsakar 1–1,5 kilo CO2e, oavsett om den är ekologisk eller inte, och motsvarande siffra för nötkött är 28 kilo CO2e per kilo, så blir det satt i relation.

Förutsatt att du brygger ditt kaffe från Arvid Nordquist enligt rekommendationen om 7 gram malet kaffe per 1,25 deciliter vatten räcker 1 kilo rostat kaffe till drygt 140 koppar. Rätt bra många koppar för den mängden inte sant? Mjölk och kött går ju åt betydligt fortare.

LÄS OCKSÅ: Receptet på riktigt gott bryggkaffe – baristamästaren tipsar

Kaffet från Arvid Nordquist orsakar långtifrån allra mest utsläpp som livsmedel, men när det står dig fritt att välja – varför inte välja ett klimatkompenserat kaffe som återplanterar träd, förbättrar odlarnas livsvillkor och bidrar till en bättre värld för både människa och miljö?

5 000 fotbollsplaner i återplantering

I Nicaragua, ett av de fattigaste länderna i Latinamerika som Arvid Nordquist köper kaffe från, investerar företaget sedan 2011 i trädplanteringsprojektet CommuniTree. Projektet initierades och drivs av den icke-vinstdrivande organisationen Taking Root i Kanada och är utvecklat i enlighet med den tredjepartsverifierade standarden Plan Vivo.

CommuniTree motsvarar i dag en yta på 5 000 fotbollsplaner och är därmed det största återplanteringsprojektet i Nicaragua. Från starten för tio år sedan har antalet småbrukare ökat från 25 till 855. Projektet hjälper också odlarna på vägen mot ekologisk odling, något som i sin tur bidrar till en hållbar lösning för att öka avkastningen och inkomsterna.

Genom trädplantering i kaffeodlande länder kan Arvid Nordquist ge tillbaka något till landet och invånarna. Träden binder koldioxid, har en positiv miljöpåverkan, skapar arbetstillfällen och ger även nya ekonomiska möjligheter för de människor som involveras.

Klicka här för att läsa mer om projektet på Plan Vivos hemsida!

Fler artiklar som handlar om hållbarhet