100% Klimatkompenserad

100% Klimatkompenserad

Produktionen av vin medför koldioxidutsläpp under odling, tillverkning och transport. Trädplantering sker i Centralamerika för att kompensera för Il Grande Vivati som är ett vin som Arvid Nordquist driver ur egen regi. 

Ett viktigt led i miljöarbetet på Arvid Nordquist är att minska utsläpp och miljöpåverkan. Att bedriva vinproduktion medför koldioxidutsläpp under odling av druvor, själva tillverkningen och under transporter. För produktionen av Il Grande Vivati, som tas fram av Arvid Nordquist, planteras träd i Centralamerika som kompensation.

Certifierat av Plan Vivo

Planteringen kontrolleras och certifieras av Plan Vivo, något som bland annat garanterar full spårbarhet. Förutom att kompensera för vinproduktionens klimatpåverkan erbjuder planteringen också jobbtillfällen i ett av Latinamerikas fattigaste länder, Nicaragua.