VINN EN SUP-BRÄDA

Tävla tillsammans med Duck och få chansen att vinna en stand up paddle board värde ca3490 sek.

 

Såhär gör du för att delta i tävlingen:

  • Köp en valfri Duck produkt under tävlingsperioden 9/2-31/7 2023
  • Spara kvittot för validering vid vinst (foto går bra)
  • Motivera varför just du skall vinna 
  • Tävlingen pågår tom 31/7

Lycka till!Regler
Kampanjen får ej kombineras med andra erbjudanden. Arvid Nordquist eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna köp och få kampanj ansvarar ej för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med  kampanjen.

Varumärken och copyright
Alla varumärken och övrigt material på denna webbplats skyddas av allmänna immaterialrättsliga bestämmelser och tillhör Arvid Nordquist eller annan 3:e part – och kan inte användas utan föregående, skriftligt, tillstånd från behörig instans hos Arvid Nordquist eller relevant 3:e part.

Ansvar och rättigheter
Arvid Nordquist ansvarar inte för: - direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av användning av webbplatsen. - Arvid Nordquist förbehåller sig rätten att göra ändringar i kampanjen/kampanjperiod vid oförutsedd händelse. - Alla som mottar köp och få produkten friger Arvid Nordquist och våra partner (s) från allt ansvar som rör skada eller skador – som orsakats av eller påstås ha orsakats – genom deltagande i denna kampanj och mottagande och användning av köp och få produkten.

Hantering av persondata
De personupplysningar som lämnas i samband med tävlingen, kommer att behandlas enligt persondatalagens föreskrifter och kommer endast användas av Arvid Nordquist HAB i samband med tävlingen. Efter avslutad tävling kommer uppgifterna att raderas. Läs mer om Arvid Nordquist personuppgifts policy: https://www.arvidnordquist.se/om-arvid-nordquist/personuppgiftspolicy/