Hållbarhet

Resultat med framtiden i åtanke.

Hållbarhet

Svanen LogoMed Svanenmärkta tvätt- och fläckborttagningsmedelminskas utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Svanens krav främjar användandet av ämnen som lätt bryts ned i naturen. Krav ställs på effektiva produkter samt att förpackningarna ska vara mindre miljöbelastande.

Svanen är Nordens officiella miljömärke och drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- och vinstintresse. Det är en frivillig, positiv märkning av varor och tjänster. Den är till för att hjälpa konsumenter att leva ett miljövänligt liv.