SÅ HÄR ARBETAR VI MED

HÅLLBARHET I VÅR VÄRDEKEDJA

Vi verkar för att tillfredsställa våra kunders behov av livsmedel och hushållsnära produkter av hög kvalitet utan att det blir ett hinder för kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov av detsamma.

Produkter med så lite miljöpåverkan som möjligt är nutida kvalitet
Anders Nordquist

Vår produktportfölj spelar en avgörande roll för vårt avtryck på människa och miljö, där varje varumärke har sina individuella hållbarhetsutmaningar. Vårt eget Arvid Nordquist Kaffe & Te rår vi över själva. Därutöver ansvarar vi för flera varumärken inom livsmedel samt för vin- & ölproducenter. Dessa producenter delar i mångt och mycket samma hållbarhetsutmaningar som vi har med vårt kaffe. Dessutom har vi vad vi kallar hushållsnära produkter (Non Food), vilket innebär tvätt, rengöring, hudvård och batterier, där hållbarhetsutmaningarna är av delvis annorlunda karaktär. Gemensamt för flera av dessa varumärken är att de tillverkas i länder, eller med råvaror från länder, långt borta. Med det följer ett extra stort ansvar.

Vårt ansvar är att försöka förhindra eventuella negativa effekter som kan uppstå på grund av vår verksamhet. Det gör vi genom att löpande analysera risker och kartlägga åtgärder i vår leverantörskedja.

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE OMFATTAS AV TRE OMRÅDEN

Hållbarhetsarbete i vår värdekedja

SC Johnson

– engagerar sig för framtida generationer

KWV

Vin och spritproducent med omfattande hållbarhetsarbete.

Nissin Foods

En hållbar framtid

Arvid Nordquist Kaffe

Läs mer om hållbarhetsarbetet bakom vårt kaffe.

Läs mer om

Code of conduct

Läs vår Code of Conduct

Hållbarhetsrapport

Läs mer i vår hållbarhetsrapport

Certifieringsguide

Se certifieringsguiden