Tävlingen är avgjord och här är våra 5 vinnare, grattis!

Vinnare 1: Frida
Vinnare 2: Elin
Vinnare 3: Daniel
Vinnare 4: Camilla
Vinnare 5: Mattias


GENERELLA TÄVLINGSVILLKOR

Arrangör
Tävlingen arrangeras av marknadsavdelningen Livs & Konfektyr på Arvid Nordquist HAB, som marknadsför, säljer och distribuerar TABASCO® i Sverige. Frågor rörande tävlingen besvaras av marknadsteamet på Arvid Nordquist, kontakta oss via mail konsumentkontakt@arvidnordquist.se

Vinnare
Marknadsavdelningen är jury och utser vinnarbidrag baserat på uppfyllda tävlingskriterier och i juryns tycke bästa motiveringarna. Juryns beslut kan inte överklagas. Vinnare kontaktas på den mailadress de angivit här på tävlingssidan, senast det datum som står angivet i tävlingsreglerna. Vinnare har efter utskickat mail två veckor på sig att återkomma med uppgifter för frakt, annars går vinsten vidare till ny vinnare.

Vinst
Vinst i tävlingen anges i tävlingstexten. Vinsten kan ej bytas mot kontanter eller andra produkter. Eventuell vinstskatt ombesörjes av vinnaren.

Hantering av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i samband med tävlingen kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningens föreskrifter och kommer endast användas av Arvid Nordquist HAB i samband med tävlingen. Efter avslutad tävling kommer personuppgifterna att raderas. Här kan du läsa vår fullständiga personuppgiftspolicy.