Livs hållbarhetsarbete ger

God smak och
god eftersmak

i hela värdekedjan.

hero livs hållbarhet

Hållbarhetsarbetet på Livs

De varumärken Arvid Nordquist företräder är nutida och framtida klassiker – med smak och produkter som håller i längden. Vår ambition är att tillsammans med våra huvudmän (varumärkesägare) och leverantörer arbeta för ett långsiktigt hållbarhetsarbete där klimatmålsättningar och miljömål lyfts fram.

Hållbarhet och smak ska gå hand i hand. Här är några praktiska exempel på hållbarhetsarbetet hor våra huvudmän.

stefan hipp

HiPP

Familjeföretaget som odlat och producerat ekologiskt sedan 1956. HiPP drivs idag av Stefan Hipp som är fjärde generation i familjeföretaget. Är globalt sett den största producenten av ekologisk barnmat och har i sitt dna att driva hållbarhetsfrågor - i både stort och smått. Exempelvis använder mat råvarurester från den egna produktionen för att göra biogas till sina fabriker, ett lysande exempel på cirkulär produktion.

hipp hållbarhetsrapport

Hållbarhet i varje detalj

• Bedriver forskning om biologisk mångfald
• Sörjer alltid för god djurhållning
• Klimatneutral produktion av burkmaten
• Striktare gränsvärden än lagen kräver
• 60 års erfarenhet av ekologiskt jordbruk

Ta reda på mer om HiPPs arbete i hållbarhetsrapporten.