Köp 2 valfria Vicks

Vinn Airpods Pro

Värde ca 3179 kr

TÄVLINGEN ÄR AVSLUTAD OCH HÄR ÄR DE LYCKLIGA VINNARNA!

Vinnare September: Nicolaj, Huaröd

Vinnare Oktober: Camilla, Halmstad

Vinnare November: Frida, Järfälla


GENERELLA TÄVLINGSVILLKOR

Arrangör
Tävlingen arrangeras av marknadsavdelningen Livs & Konfektyr på Arvid Nordquist HAB, som marknadsför, säljer och distribuerar VICKS i Sverige. Frågor rörande tävlingen besvaras av marknadsteamet på Arvid Nordquist, kontakta oss via mail konsumentkontakt@arvidnordquist.se

Deltagande
Anställda eller konsulter på Arvid Nordquist, samt familjemedlemmar och anhöriga till dessa, får ej delta i tävlingen.

Vinnare
Marknadsavdelningen är tävlingsjury och utser en vinnare i månaden, ur den månadens bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas. Vinnare kontaktas på den e-mailadress man angivit här på tävlingssidan, senast två veckor efter tävlingens avslutande. Var noga med att stava rätt - har du lagt in en felaktig e-mailadress har vi ingen möjlighet att kontakta dig. Vinnare har efter utskickat mail 10 dagar på sig att återkomma med uppgifter för frakt, annars uteblir vinst och juryn har rätt att utse en annan vinnare. Du som tävlat; var noga med att kolla även ditt spamfilter (skräppost) och inte bara kolla i inkorgen. Eftersom vår mailadress antagligen är okänd för ditt mailprogram kan mailet bli bortsorterat som just spam.

Vinst
Vinst i tävlingen anges i tävlingstexten. Vinsten kan ej bytas mot kontanter eller andra produkter. Eventuell vinstskatt ombesörjes av vinnaren.

Hantering av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i samband med tävlingen kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen och kommer endast användas av Arvid Nordquist HAB i samband med tävlingen. Efter avslutad tävling kommer personuppgifterna att raderas. Här kan du läsa vår fullständiga personuppgiftspolicy.